Možné termíny exkuerze / Possible excursion dates

 

Vážení účastníci exkurze,

letošní exkurze bude přesunuta na nový termín. Bude to na přelomu srpna a září. Pod přiloženým linkem je možné najít tabulku s návrhy termínů. Prosím napište se na některý z nich. Termín exkurze vybereme podle preferencí. S ohledem na zajištění dopravy se zatím jeví jako nejpřijatelnější termín 05.-13.09.2020.

Václav Horák a Milan Chytrý

 

Dear excursion participants,

the excursion will take part in a new period. It will be at the end of August / early September. Under the enclosed link you can find the proposals of the dates. Please choose the most suitable week for you and write your name. According to the prferences we will choose the finale date. From the bus availability side suits best the week 05.-13.09.2020.

 

Václav Horák a Milan Chytrý