Z důvodu aktuální epidemiologické situace věnujte prosím pozornost následujícím bodům:

 

1. Bezinfekčnost

Exkurze se mohou zúčastnit jen ti účastníci, u nichž se v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), kteří se v posledních dvou týdnech nesetkali s člověkem, který měl pozitivní výsledek testu na nemoc covid-19, a kterým nebyla nařízena karanténa.

Každý z účastníků exkurze toto potvrdí podpisem čestného prohlášení při nástupu na exkurzi.

 

2. Hygienická opatření na Slovensku

Od 01.09.2020 platí na Slovensku aktualizovaná hygienická opatření. Týkají se zejména povinnosti nosit roušku, popř. obdobnou ochranu dýchacích cest, ve vnitřních veřejných prostorách (obchody, hromadná doprava, pohostinství, atd.). 

Detailní opatření ohledně roušek najdete na https://korona.gov.sk/povinnost-nosit-rusko/

Aktuálně platná hygienická opatření najdete na https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/

 

Based on the actual epidemiological situation please follow the below listed points:

 

1. Noninfectiousness

To take part in the excursion is allowed only for those who did not show any symptoms of a viral illness (such as fever, cough, breathlessness, lost of taste or smell etc.) in last two weeks or did not meet a person with positive COVID test result in last two weeks or placed in quarantine.

Each of the participants of the excursion will confirm the above statement by signing of the declaration.

 

2. Hygienic regulations in Slovakia

From 01.09.2020 the updated hygienic regulations will be issued. It is mainly about obligatory mask wearing in the public interiors (shops, public transportation, restaurants, etc.).

Detailed description regarding masks: https://korona.gov.sk/povinnost-nosit-rusko/

Updated hygienic regulations: https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/