Pohyb v národních parcích / Visiting of the national parks

Během celé exkurze se budeme pohybovat po národních parcích. Vezměte prosím navědomí, že v NP je povolen pohyb pouze po značených turistických cestách.

We visit the national parks during the excursion. Please note that in the NP it is not allowed to go beyond the official marked tourist trails.

 

Počasí / Wheather

Vzhledem k roční době je nutné se vybavit i pro "zimní" ráz počasí. Nezapomeňte prosím na rukavice, čepice a teplé oblečení.

Because of the period of the year please don't forget to take a winter gear with, such as gloves, cap and worm wear.