Sobota / Saturday 02.06.2018

přistavení autobusu:

12,45 hodin v Bohunicích u univerzitního campusu

13,30 hodin na parkovišti u OD Tesco u nádraží

odjezd z Brna:

14,00 hodin od OD Tesco u nádraží

 

Neděle / Sunday 03.06.2018

Ráno: cca 05,00 hod. příjezd do Savony (Itálie), 3-hodinová povinná přestávka autobusu
               08,00 hod. odjezd trajektu do Bastie
               14,15 hod. příjezd trajektu do Bastie, dále přejezd do masívu Monte Cintu přes Scala di Santa Regina

Morning: app. 05,00 o'clock arrival to Savona (Italy), 3 hours compulsory break for the bus drivers
                     08,00 o'clock ferry departure to Bastia
                     14,15 o'clock ferry arrival to Batia, transfer to massif Monte Cintu via the Scala di Santa Regina saddle

kemp / camping: Le Camping Acquaviva, Calacuccia

 

Pondělí / Monday 04.06.2018

Celodenní exkurze v masivu Monte Cintu

Whole day trip in the massif of Monte Cinto

kemp / campingLe Camping Acquaviva, Calacuccia

 

Úterý / Tuesday 05.06.2018

Ráno: přejezd na Col de Vergio, exkurze na Lac de Nino, pozdě odpoledne přejezd do Porto

Morning: transfer to Col de Vergio, trip to the Lac de Nino lake, late afternoon transfer to the Porto 

kemp / campingCamping Les Oliviers, Porto

 

Středa / Wednesday 06.06.2018

Dopoledne: Calanques de Piana (červené skály s mediteránní vegetací)
Odpoledne: přejezd na jih podél západního pobřeží se zastávkami až do Bonifacio

Morning: Calanques de Piana (red rocks with mediterranean vegetation)
Afternoon: transfer southwards along the western coast to Bonifacio, several stops on the way

kemp / campingCamping L'Araguina, Bonifacio

 

Čtvrtek / Thursday 07.06.2018

Bonifacio, exkurze na Monte de la Trinité (západně Bonifacia, žula) a Capu Pertusatu (východně od Bonifacia, vápenec)

Bonifacio, trip to Monte de la Trinité (westwards from Bonifacio, granit) and Capu Pertusatu (eastwards from Bonifacio, limestone)

 

kemp / campingCamping L'Araguina, Bonifacio

 

Pátek / Friday 08.06.2018

Dopoledne: přejezd podle východního pobřeží na sever, zastávky po cestě
Odpoledne: lesnatá mezo- až supramediteránní krajina s kaštanovými a korkovými lesy v oblasti Folelli, Piedricroce, Valle-d’Alesani, Cervione

Morning: transfer along eastern coast northwards, several stops on the way
Afternoon: mezo- to supramediterranean landscape with chestnut and cork forests in the area of Folelli, Piedricroce, Valle-d’Alesani, Cervione

 

kemp / campingCamping L’Esperanza, Lucciana

 

Sobota / Saturday 09.06.2018

Ráno, odpoledne: exkurze na Étang de Biguglia a v okolí Bastie
Večer: v 20,00 odjezd trajektu z Bastie do Savony (noční přejezd), příjezd do přístavu cca 1-2 hodiny před odjezdem

Morning, afternoon: trip to Étang de Biguglia and in the surroundings of Bastia
Evening: 20,00 o'clock ferry departure from Bastia to Savona (overnight tour), arrival to the harbour 1-2 hours before the ferry leaves

 

Neděle / Sunday 10.06.2018

Ráno: 7,00 hod. příjezd trajektu do Savony, přejezd do Brna
Večer: cca 22,30 - 23,00 hod. příjezd do Brna

Morning: 7,00 o'clock ferry arrives to Savona, transfer to Brno
Evening: ca. 22,30 - 23,00 arrival to Brno