Jako každý rok

Jídlo není organizované společně. Každý si s sebou musí připravit dostatek jídla zejména na začátek exkurze (jeden až dva dny). V průběhu exkurze bude jídlo možné podle potřeby dokoupit.

Vaření v kempech si opět zajistí každý sám. Nejvíc se osvědčil plynový vařič.

Nezapomeňte si prosím na první den exkurze vzít dostatek tekutin (PET láhev 1,5 l).

V autobuse u řidičů bude možné zakoupit teplé i chlazené nápoje: kávu, čaj, čokoládu nebo minerálky za české koruny.

Určitě nezapomenout!

  • platný pas nebo občanský průkaz
  • studentský průkaz (ISIC) - může být potřeba předložit pro slevu na některé vstupy
  • zdravotní pojištění – zařídí si každý sám
  • stan, karimatka, spacák
  • pláštěnka nebo deštník (chodí se za každého počasí)
  • oblečení a obutí (pohorky!) pro všechny typy terénů podle programu exkurze
  • peníze pro vlastní potřebu (v lokální měně) - v Srbsku se platí v dinárech (100 RSD ≈ 22,78 CZK)
  • léky, které pravidelně užíváte

Nezapomeňte prosím na repelenty a popř. i léky tíšící reakci na hmyzí bodnutí!!!

Tady je několik instrukcí k tomu, abychom v pohodě zvládli koexistenci nás a řidičů, kteří mají za úkol dovézt autobus v původním stavu zpátky domů.

K napsání tohoto odstavečku mne vedla důležitost zachování dobrých vztahů s majiteli dopravní firmy, která nás pravidelně dopravuje na místa našich exkurzí pořádaných také pro jiné skupiny studentů. Velmi neradi bychom přišli o spolehlivého dopravce. Jsme totiž z pohledu dopravců specifická skupina a není jednoduché najít dopravní firmu, která by byla ochotna na toto „specifično“ přistoupit (polní podmínky v průběhu exkurze, jízda po polních cestách, herbářové položky, atd.).

Rozhodně nechci, aby to vyznělo jako mentorování. Budu velmi ráda, když nad následujícím textem popřemýšlíte. V něm bych chtěla shrnout zkušenosti z předchozích let a navrhnout jak předcházet zbytečným „kolizím“.

Odpadky.

V průběhu delších přejezdů se každému v autobuse samozřejmě nahromadí odpadky z jídla a pití. Je možné průběžně je vyhazovat do koše přímo v autobuse, o čistotu kterého se starají řidiči. Dále můžete použít igelitové pytlíky z vlastních zdrojů. Takto naplněný pytlík vyhazujte prosím každý sám v průběhu zastávek na benzinkách a večer v kempu.

Když je venku „čina“ aneb vrátíme se k autobusu zablácení a mokří.

Tento stav zná každý, kdo pracuje v terénu. Je dobré se oklepat z vody ještě před vstupem do autobusu. Samozřejmě není nutné být úplně suchý, ale myslím, že nejen řidiči ocení, když po nastoupení všech není v autobuse potopa (mokré pláštěnky a deštníky do igelitky, usuší se večer kempu. Mnohem hůř se samozřejmě řeší bláto. V případě extrémního zablácení je vhodné zout boty, než vejdete do autobusu. V ostatních případech se snažte venku boty očistit, co nejvíce to půjde.

Nikdo po nás nechce, abychom po exkurzi vypadali jako ze škatulky, ale čím méně toho nataháme do autobusu, tím bude větší pohoda. No, zní to jako předvolební heslo, ale na rozdíl od něj, tohle je pravda potvrzená praxí!

Biologický materiál je možné vzít do autobusu jen po konzultaci s vyučujícími, a to v množství jimi schváleném, materiál musí být vždy dobře zabalený. Není možné si do autobusu vzít živé exempláře jakýkoliv živočichů!

Závěrem jenom jedna krátká poznámka. Pokud budete mít jakýkoliv problém v průběhu exkurze týkající se jejího chodu (doprava, kempy, doplnění zásob jídla, nutnost navštívit lékaře atd.), neváhejte a obraťte se na vedoucí exkurze. Vyvarujeme se tak jakýchkoliv informačních šumů a bude se moct vše hladce zařídit.

Předem všem děkuji!

Viera Horáková